Türkçe   English

bilal postacı

BILAL POSTACI tarafından oluşturulmuş kişisel web sitesi. © 2009-202416. Java ile Okul Öncesi Eğitim


 Okul öncesi eğitiminde kullanılmak üzere yazılan bu programda okuma yazma bilmeyen ve görsel öğeler yoluyla iletişim kurulabilecek çocuklara şekilleri, rakamları ve bazı kavramları öğretmek hedeflenmektedir. Java GUI kullanarak ses ve resimlerle çocuğu yönlendirmek amaçlanmıştır.


  Ocak 2006