Türkçe   English

bilal postacı

BILAL POSTACI tarafından oluşturulmuş kişisel web sitesi. © 2009-202419. Çalışan İşe Alımı ve Seçimi (MBA Bitirme Projesi)

 Bu çalışma, çalışanların işe alım ve seçilme sürecini anlatmaktadır. Etkili bir işe alım ve seçim süreci için şirketler ve organizasyonlar bazı yöntemler kullanmalıdırlar. İş ilanları bunlardan biridir. İş ilanlarında yaş, ırk, ten rengi, din, evlilik durumu, aile durumu ile ilgili belirleyici faktörler yer almamalıdır. Ayrıca iş ilanlarını yayınlamadan önce personel alımı yapılacak işi iyi analiz etmek gerekir. İş ile ilgili detaylar bu analiz sonucunda belirlenir. Şirketler ve organizasyonlar açık olan pozisyon için eleman alımı yapacaklarında türlü yöntemlere başvurabilirler. Adayları izleme, başvuru formları üzerinden seçme, görüşerek seçme, referansına bakarak seçme gibi türlü yöntemlerle seçilebilirler.

 

 İşe alım sürecinin en önemli maddelerinden biri de iş görüşmeleridir. İş görüşmelerinde hem görüşmeyi yapan insan kaynakları yöneticisi, hem de kendisiyle görüşülen aday için etik kurallar bulunmaktadır. Şirket yöneticileri, adayı doğrudan hedef alan sorulardan kaçınmalıdır. İş görüşmeleriyle ilgili yasalar Türkiye'de çok etkili olmasa da Amerika'da EEOC adındaki komisyon mağduriyetleri gidermeye çalışmaktadır.


 İşe alım sürecinin en önemli maddelerinden biri de iş görüşmeleridir. İş görüşmelerinde hem görüşmeyi yapan insan kaynakları yöneticisi, hem de kendisiyle görüşülen aday için etik kurallar bulunmaktadır. Şirket yöneticileri, adayı doğrudan hedef alan sorulardan kaçınmalıdır. İş görüşmeleriyle ilgili yasalar Türkiye'de çok etkili olmasa da Amerika'da EEOC adındaki komisyon mağduriyetleri gidermeye çalışmaktadır.

 Herkes en iyi işyerinde çalışmak ve tüm şirketler her zaman en iyi personeli seçmek ister. Başarılı bir işe alım süreci için şirketlere yapılacak çok iş düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş, İşe Alım, Çalışan Seçimi, Aday